Topic outline

 • General

 • 1. Autorių teisės ir duomenų apsauga.

  Žinoti ir mokėti išvardinti teisinius programinės rangos ir kompiuterinės įrangos naudojimo aspektus, susijusius su autorių teisėmis ir duomenų apsauga.


  • Išsamesniam susipažinimui su Lietuvoje galiočiais teisės aktais ginančiais autorių teises ir duomenų apsauga.

  • Testą galima laikyti 2 kartus. Į dienyną bus rašomas didesnis pažymys. 

   Pirmą kartą išlaikius testą jei netenkins gautasis pažymys - rekomenduoju teorinę dalį paskaityti dar kartą ir po to laikyti testą antrą kartą.

   Testas atidarytas iki 2020-11-13 d. 

 • 2. Darbuotojų sauga ir sveikata.

  Mokėti aprašyti žmogaus darbingumui ir sveikatai turinčius įtakos rizikos veiksnius ir saugos nuo jų principus.


  • 1.1. Parenkite kompiuterinio projektvimo operatoriaus darbo vietos aprašą vadovaudamiesi darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais teisės aktais.

   Darbo apimtis 1 psl. atliktas MS Word programa, laikantis bendrųjų raštvedybinių taisyklių. 

   1.2. Parenkite darbuotojų saugos ir sveikatos klausimyną - 10 klausimų su 4 atsakymais ( teisingą atsakymą pabraukite ar kitu būdu išskirkite). 

   Darbus įkelkite į Moodle platformą.

   Rašydami darbus galite naudotis bet kuria oficialia informacija. Mano pateikta teorinė  dalis  - tik rekomenduojama.


 • Grafinės informacijos įvesties ir išvesties įrenginiai, jų valdymas.

  Pristatyti grafinės informacijos įvesties ar išvesties įrenginį, paaiškinti ir pademonstruoti jo veikimą.


 • 4. Vizualinė reklama.

  Apibūdinti objektų ir šrifto manipuliavimo principus. Analizuoti spalvų ir ženklų simboliką.

 • 5. Naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas.

  5.1. Surasti informaciją, užpildyti ir pateikti internetines formas, įrašyti tinklalapius, parsisiųsti iš interneto failus, nukopijuoti tinklalapio turinį į dokumentą ir atspausdinti.

  5.2. Parengti elektroninį laišką, patikrinti jo rašybą, prisegti priedą ir išsiųsti; atsakyti į elektroninį laišką, jį persiųsti, tvarkyti priedus ir išspausdinti elektroninį laišką.

 • Duomenų apdorojimas tekstų rengykle.

  1. Sukurti ir redaguoti nedidelius tekstinius dokumentus ir parengti juos platinimui.

  2. Sukurti ir redaguoti nedidelius tekstinius dokumentus, panaudojant lenteles, paveikslus, schemas ir parengti juos platinimui.

  3. Sukurti didelės apimties dokumentą (su stiliais, turiniu, grafiniais objektais ir pan.) ir parengti jį spausdinimui.

 • 7. Skaitinių duomenų apdorojimas skaičiuokle.

  1. Sukurti ir redaguoti nedideles skaitinių duomenų lenteles ir parengti jas platinimui.

  2. Sukurti ir redaguoti skaitinius duomenis, panaudojant formules, funkcijas, diagramas ir parengti platinimui.

  3. Sukurti didelės apimties duomenų sąrašą, panaudojant rikiavimą, filtravimą, dinaminę suvestinę (sukinį), sąlyginį formatavimą ir pan., ir parengti spausdinimui.

 • 8. Pateikties kūrimas pateikčių rengimo programa.

  1. Sukurti ir redaguoti nedidelės apimties pateiktį, panaudojant tekstą, lenteles, paveikslus, grafikus, schemas, brėžinius ir parengti ją demonstravimui.

  2. Pristatyti sukurtą pateiktį.

 • 9. Standartinių objektų modeliavimas schemų ir blokų redaktoriumi (Crocodile Clips).

  9. Sumodeliuoti schemą (elektros prietaisų jungimo, kompiuterinio tinklo, loginę, įmonės struktūros objektų išdėstymo aplinkoje ir pan.) naudojant standartinius blokus.

 • 10. Publikacijos parengimas kompiuterinės leidybos programomis.

  Highlighted

  10.1. Sumaketuoti nedideles publikacijas, panaudojant įvairias iliustracijas, lenteles, brėžinius ir parengti jas platinimui.

  10.2. Sukurti didelės apimties publikaciją (su stiliais, turiniu, grafiniais objektais ir pan.) ir paruošti ją spaudai bei platinimui elektroninėje laikmenoje.

 • 11. Demonstracinė reklama.

  Demonstracinė reklama yra viena naujausių reklamos formų, padedančių patraukliai pristatyti įmonę ar produktą, paslaugą vartotojams. Demonstracine reklama vartotojams suteikiama galimybė geriau pažinti reklamuojamą paslaugą ar produktą, daugiau sužinoti apie įmonę, kuri reklamuojasi tokiu būdu. Šia reklama tiesiogiai kontaktuojama su vartotoju, grįžtamasis ryšys jaučiamas kone iškart. Demonstracinė reklama reikalinga daugumai įmonių. Jai priklauso daugelis priemonių, tokių kaip: parodos, mugės, degustacijos, pristatymai, seminarai, konferencijos, nemokamas pavyzdžių dalijimas, festivaliai. Prie jų reikėtų priskirti ir verslo dovanas, suvenyrus, kurie dažniausiai dovanojami vartotojui kaip reprezentacinė (demonstruojamoji) priemonė.

  Apie demonstracinę reklamą plačiau skaitykite prisegtuke nuo 147 psl.

  Tikslas: mokėti sukurti reklaminį leidinį, komponuojant tekstus ir vaizdus, parenkant tinkamus spalvinius derinius.