Modulio paskirtis:

Parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.

Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai.

Ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai.

Naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis.

Kepti picas.

Apipavidalinti ir patiekti picas.

Kreditų /valandų skaičius: 3,6/80