Marijonos Navikauskienės medžiaga moduliui „Dokumentų ir bylų parengimas saugojimui“.

Bus įkelta, kai šis modulis bus dėstomas.