Dalyko tikslai:


1.1. Supažindinti su paslaugų marketingo koncepcija, svarbiausiais paslaugų marketingo elementais.

1.2. Supažindinti su paslaugų marketingo kompleksu, atskleisti jo planavimo proceso ypatumus.

1.3. Padėti išmokti įvertinti konkurencinę aplinką.

1.4. Ugdyti paslaugų marketingo metodų ir principų sisteminį supratimą ir praktinio taikymo pagrindus.

1.5. Lavinti gebėjimą tinkamai organizuoti savo darbą ir tinkamai apsirinkti darbo būdą.