ĮVADAS Į PROFESIJĄ

Mokytoja: Lina Griškienė

Apimtis – 2 kreditai (44 val.)

Tikslas – suteikti mokiniams teorinių ir praktinių žinių apie Socialinio darbuotojo  padėjėjo profesiją.

Vertinimas – įskaityta arba neįskaityta.