Išmanyti higienos reikalavimus, taikomus maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Paruošti virtuvės patalpas, įrenginius, inventorių, darbo vietą maistui gaminti.

Tvarkyti darbo vietą, inventorių pagal darbuotojų saugos ir higienos reikalavimus.

Išmanyti maisto prekių klasifikavimą, rūšis, ženklinimą, laikymo sąlygas, kokybės rodiklius.

Išmanyti maisto produktų grupes (rekomenduojamas sveikai mitybai, galinčias sukelti alergiją, siūlomas vegetarams ir kt.)

Parinkti maisto produktus ir žaliavas patiekalams bei gėrimams gaminti, nustatant jų kokybę pagal kokybės rodiklius.

Išmanyti produktų ir žaliavų pirminio paruošimo reikalavimus.

Paruošti maisto produktus ir žaliavas patiekalams bei gėrimams gaminti.

Saugiai naudoti įvairius maisto šiluminio paruošimo būdus.

Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį patiekalams ir gėrimams gaminti.

Pagaminti šaltuosius, karštuosius, saldžiuosius patiekalus ir gėrimus