Išmanyti tarptautinės barmeno asociacijos IBA veiklą, barų rūšis.

Išmanyti reikalavimus, taikomus barmeno asmens higienai, darbo drabužiams, laikysenai.

Paruošti baro įrenginius darbui.

Atpažinti baro inventorių, baro indus ir taures.

Paruošti barmeno darbo vietą.

Išmanyti bendravimo su lankytojais etiką ir psichologiją.

Išmanyti baro terminus, jų reikšmes.

Pagal reikalavimus aptarnauti baro lankytojus.

Suteikti svečiui informaciją apie baro gėrimus, užkandžius, konditerijos gaminius.