Apibūdinti padavėjo ir barmeno profesijas ir jų teikiamas galimybes darbo rinkoje.

Nusakyti padavėjo ir barmeno veiklos procesus.

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus padavėjo ir barmeno kvalifikacijoms būdingus gebėjimus.